Utdanningsstipend høsten 2016

Av Gunhild Grythe, 07.11.2016

Stipendmottakere høsten 2016 er Alice Maria Nilslin fra Østfold, Andre Ramselien fra Bergen og Karin Hanstad fra Troms. Faggruppas vedtatte kriterier for tildeling av utdanningstipend, ble lagt til grunn.

   Alice Maria Nilslin, studie: Demens og alderspsykiatri, Drammen

   Andre Ramselien, studie:  Avansert Geriatrisk sykepleie ved UIO

    Karin Hanstad, studie: Master i helsefag, aldring og eldreomsorg, UIT