Tilfreds med partsutvalg

Av NSF, 11.11.2016

Meldingen om at arbeidsminister Anniken Hauglie nå inviterer partene til å løse arbeidstidsutfordringene i arbeidsmiljøloven blir tatt godt imot av Norsk Sykepleierforbund.

— Det er gledelig at statsråden ser at dette er viktige saker som må løses av partene i samarbeid, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

Det skapte reaksjoner da daværende arbeidsminister Robert Eriksson høsten 2014 satte ned Arbeidstidsutvalget uten at arbeidstakersiden var representert. Da utvalget leverte sin innstilling i januar i år var utvalget delt, og flertallet foreslo utvidet rett til styring for arbeidsgiver, blant annet rett til å ensidig kunne fastsette turnusen til arbeidstakerne. Dette og flere andre varslede endringer som la opp til tøffere turnuser og mindre medvirkning skapte sterke reaksjoner fra en samlet arbeidstakerside.

Partene skal nå sette seg ned sammen i to partssammensatte grupper. – Det optimale vil være om man finner forslag til løsninger som partene er enige om. Forslag partene er enige om, er lettere å få igjennom og det skaper mindre konflikt, sier Anniken Hauglie til Dagens Næringsliv.

LO, Unio, Akademikerne, YS, NHO, Spekter, Virke og KS skal være med i gruppene. Den ene skal jobbe med skift- og turnusarbeid, den andre med hvem som har særlig selvstendige stillinger og skal kunne unntas fra vernebestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

–   Fagmiljøene hadde vektige innvendinger mot de foreslåtte endringene.  Det er bred enighet blant arbeidslivsforskere om at mulighet for medbestemmelse, blant annet når det gjelder arbeidstid, er en av de mest forebyggende arbeidsmiljøfaktorene, og her er avtaleadgangen helt sentral.

Derfor er det gledelig når statsråden sier at spørsmål knyttet til turnus og skiftarbeid skal løses av partene i fellesskap. Problemstillingen berører i særlig grad helsesektoren. For NSF er det derfor viktig å komme med våre innspill i dette arbeidet, sier Eli Gunhild By.