Valg i Vestre Viken HF

Av Live Bergflødt Gusfre, 16.11.2016

I følge NSF sine vedtekter velges tillitsvalgte for 2 år av gangen, og det er tid for nyvalg av foretakstillitsvalgt og hovedtillitsvalgt  for norsk sykepleierforbund i Vestre Viken HF.

Fristen for å sende inn forslag til kandidater er 20 november.

Her kan du lese mer om valget.

 

I følge NSF sine vedtekter velges tillitsvalgte for 2 år av gangen.

Det skal velges:

  • 1 foretakstillitsvalgt (FTV) for Vestre Viken HF
  • 2 hovedtillitsvalgte (HTV) for Drammen sykehus
  • 1 hovedtillitsvalgt for Kongsberg sykehus
  • 1 hovedtillitsvalgt for Ringerike sykehus
  • 1 hovedtillitsvalgt for Bærum sykehus
  • 1 hovedtillitsvalgt for Klinikk for psykisk helse og rus.

 

Alle medlemmer i Vestre Viken kan komme med forslag til foretakstillitsvalgt. I tillegg kan en fremme kandidat til valget på ny hovedtillitsvalgt i sin egen klinikk/sykehus.

 

Frist for å foreslå kandidater til samtlige verv, er søndag 20. november 2016. Forslagene sendes: buskerud@nsf.no

 

 

  • Valget      på FTV vil foregå elektronisk over 2 uker og vil bli sendt ut mandag      5.desember, og resultatet blir kunngjort mandag 19.desember.
  • Dato      for valgene på HTV vil bli kunngjort etter at valget på FTV er gjennomført.

 

Dersom det kun foreligger en kandidat som foretakstillitsvalgt/hovedtillitsvalgt og/eller stedfortreder ved nominasjonsfristens utløp, kan valget avsluttes ved at fylkesstyret oppnevner vedkommende.(Jmf. NSF sine vedtekter).

 

For mer informasjon om valg, se NSF sine vedtekter:

https://www.nsf.no/vis-artikkel/2880549/17105/Vedtekter

For mer informasjon om rollen som FTV/HTV:

https://www.nsf.no/vis-artikkel/2880561/17105/Retningslinjer

 

eller ta kontakt med NSF Buskerud, tlf 02409, eller mail: buskerud@nsf.no