Nyhetsbrev nr. 3 2016

Av Cecilie Graver, 16.11.2016

Høstens nyhetsbrev ligger vedlagt.

I høstens nyhetsbrev innleder leder av faggruppen med noen ord om faggruppens aktiviteter og arbeid. Deretter følger en oppsummering av Sykepleiekongressen 2016 sett fra faggruppens ståsted og tilslutt kan du lese en historie om hvordan det kan være å være pårørende i dagens helse-Norge.