Medlemskontigent i Faggruppen

Av Lise Rastum, 18.11.2016

Medlemskontigenten sendes ut på mail etter 25.nov 

Savner du den - sjekk jobbmail

Betalingsfrist er 25.januar - legg den inn med forfallsdato og kid