Årets sykepleier i fagområdet geriatri og demens 2016

Av Tor Engevik, 20.11.2016

Den prestisjefylte prisen årets sykepleier i fagområdet geriatri og demens gikk i år til Ingebjørg Grimnes fra Kongsberg i Buskerud. Saken er også omtalt på kommunens facebookside og i Laagendalsposten.

Prisen ble delt ut av leder i faggruppen, Tor Engevik, og  nestleder i lokalgruppen, Heidi Kleven til stor applaus fra de over 50 fremmøtte i rådhuset i Kongsberg. Blant de fremmøtte var ordfører, rådmann, fylkesmannen i Buskerud, nestleder for faggruppen i Buskerud, fylkesleder i NSF og kollegaer. Tor sa i sin tale at Ingebjørg nyter stor respekt for sine faglige og menneskelige egenskaper,  og hun beskrives av kollegaer som en primus motor for fagutvikling og kompetansehevning innen demensomsorgen i Kongsberg. Ingebjørg har bidratt i utviklingen av opplæringsprogrammet "Eldreomsorgens ABC", "Inn på tunet-grønn omsorg" og "Aktivitetsvenn" for å nevne noe av det Ingebjørg har jobbet med. Tor sa at han er stolt over å ha Ingebjørg og hennes dyktige kollegaer som medlemmer i faggruppen for geriatri og demens, som nå er landets hurtigst voksende faggruppe i Norsk Sykepleierforbund. Etter at faggruppeleder hadde delt ut prisen tok fylkesleder for NSF i Buskerud, Linda Larvik ordet og påpekte hvor viktig det var for NSF ha dedikerte og flinke og fagorienterte sykepleiere som Ingebjørg i sine rekker. Alle i Buskerud vet jo hvem Ingebjørg Grimnes er. påpekte Linda. Deretter tok rådmann, ordfører og en kollega ordet og de beskrev Ingebjørg som en bauta i demensomsorgen i Kongsberg. Så tok hovedpersonen Ingebjørg ordet og uttrykte at hun var en ydmyk og stolt vinner av prisen, og hun takket så mye for at hun var blitt kåret til årets sykepleier i det viktig fagområdet geriatri og demens. Faggruppeleder sa til slutt at den måten Kongsberg kommune og Buskerud fylke hedret prisvinneren på, viser at de tar eldreomsorg på alvor og er et eksempel til etterfølgelse.