Velkommen til Fagkafè og foredrag

Av Anne Hansen Vartdal, 22.11.2016

Tirsdag 29.november kl. 16-18 arrangerer vi årets siste Fagkafè.

Denne ettermiddagen har vi invitert Venke Fredrikke Johansen for å snakke om funn i sitt doktorgradsarbeid knytta opp mot psykososiale erfaringer hos kvinner som har hatt brystkreft.

 

Venke F. Johansen er førsteamanuensis på UiA, Institutt for Psykososial helse, sykepleier og triatlet. 

Her kan vi få litt nye tanker rundt åpenhet om sykdom og hvordan vi møter medmennesker, kolleger og pasienter enten vi er  private, i kommune- eller spesialisthelstjenesten.

Vi serverer pizza og drikke.

Velkommen!