Fylkesstyret 2015 - 2019

Av Tone Moan Nordby, 23.11.2016

Fylkesstyret i Nordland har hatt noe endringer i sammensetning i etterkant av valget i 2015. Her ser du fylkesstyret slik sammensetningen er fra oktober 2016.

Fylkesstyret i Nordland består av:

Gjertrud Krokaa (fylkesleder)

Cecilie Woll Johansen (nestleder)

Morten Jensen (fylkesstyremedlem)

Laila Jota (fylkesstyremedlem)

May Edel Lund (fylkesstyremedlem)

Lisbeth Ann Johansen (fylkesstyremedlem)

Trine Ågnes (fylkesstyremedlem)

Kari Bjerkli (fylkesrepresentant NSF Student)

Jørgen Bjørnstad (faggrupperepresentant)

Bjørnar Grav (1.vara)

Øystein Wik (2.vara)

Helene Cathrin Fjellheim (studentvara)