Feiring av 100 dager uten trykksår på Løvås sykehjem

Av Gunhild Grythe, 28.11.2016

Sykepleiere og helsefagarbeidere på tre avdelinger på Løvås sykehjem ble  overrasket med stor marsipankake fra prosjektleder Hege Huseklepp og leder for faggruppe i geriatri og demens, Tor Engevik, delte ut drikkeflasker og ryggsekker.

Tor stilte som stedfortreder for fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund, Mette Mikkelsen.
Anledningen var at avdelingene har hatt 100 dager uten trykksår etter å ha innført prosjektet: "Ledelse av pasientsikkerhet" som er et pilotprosjekt i regi av "Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester" i Bergen kommune.
Faggruppeleder Tor sa først noen ord om hvor viktig det at vi som jobber i eldreomsorgen ikke bare behandler sykdom som har oppstått, men også har et stort fokus på forebygging av sykdom og lidelse. Han påpekte deretter at prosjekt "Ledelse av pasientsikkerhet", slik han ser det, er gode sykepleietiltak satt i system og derfor er et ypperlig prosjekt som han håper blir videreført til andre sykehjem i Bergen og andre kommuner i Norge. Tor sa deretter at det er viktig for oss som jobber i kommunehelsetjenesten også å ta vare på oss selv før han delte ut drikkeflasker til de fremmøtte sykepleierne og fagarbeiderne for at de fremover kan opprettholde en god væskebalanse. De to sykepleierne, bogruppeleder, Linda Ibarra Ciriaco, og prosjektleder, Hege Huseklepp, fikk også hver sin ryggsekk fra NSF som de lovet å bære med stolthet.

 
Deretter tok prosjektleder Hege ordet og sa at hun var stolt over den faglig tilnærmingen og engasjementet som hver enkelt ansatt viste i sitt daglige arbeid med prosjektet. Hun berømmet hver enkelt ansatt som har bidratt til at avdelingen nå kunne feire 100 dager uten trykksår. Avdelingen har i tillegg til forebygging av liggesår også hatt fokus på ernæring, fallforebygging og andre viktige sykepleietiltak som skal øke tryggheten for beboerne. De har i denne 100 dagers perioden heller ikke hatt lårhalsbrudd på avdelingen. Etter gode ord fra Tor og Hege var det dags for ansatte og beboere å bedre sin ernæringsstatus ved å spise en kjempestor marsipankake som var laget for anledningen.
 
Bilde: fra venstre Leder for NSF faggruppe i geriatri og demens, Tor Engevik, i hvitt lege, Aleksandar Rokovic, på kne foran borgruppeleder, Linda ibarra Ciriaco, sammen med glade sykepleiere og fagarbeidere ved Løvås sykehjem.
Fotograf: Hege Huseklepp