Jordmorstudent? Søk på videreutdanning og mastergradsstipend

Av NSF Jordmorforbundet, 30.11.2016

Medlemmer som fyller søknadskriteriene og er under videreutdanning eller masterutdanning hele eller deler av inneværende år, kan søke. Utdanninger som tildeles stipend må ha sykepleiefaglig relevans og være fra 60 studiepoeng til 120 studiepoeng. Totalt deler NSF ut kr 5.000 000 fordelt på to søknadsfrister hvert år.

Gjelder utdanninger fra 60 - 120 studiepoeng som har sykepleiefaglig relevans. Fra 2015 er stipendpotten for dette stipendet kr 5 mill. 

Tildelingssummene er justert opp fra 2015:

  • 60 studiepoeng gir kr 10 000
  • 90 studiepoeng gir kr 15 000
  • 120 studiepoeng gir kr 20 000,(inkluderer jordmorutdanning og mastertillegget)

De som tildeles stipend kan ikke motta ny tildeling til utdanning før etter 5 år.

Videreutdanninger hvor opptakskravet er bachelor/ grunnutdanning i sykepleie er relevante. Navn på videreutdanning, antall studiepoeng og studiested må oppgis i søknaden. Utdanningen skal gi en sykepleiefaglig fordypning dokumentert gjennom f. eks lenke til studieplan.

Mastergradstudenter dokumenterer sykepleiefaglig relevans gjennom:

  • kort gjengivelse av egen prosjektbeskrivelse for fordypningsoppgave, se søknadsskjemaet,
  • gjennom at studiet har opptakskrav om gjennomført bachelor / grunnutdanning i sykepleie.  

Kriterier som legges til grunn for tildeling:

  • Ansiennitet som medlem i NSF utover de 3 år som kreves for å kunne søke.
  • Utdanningens sykepleiefaglige relevans.
  • Søkeren må være under utdanning hele eller deler av inneværende år.
  • Utdanninger som understøtter NSFs satsningsområder prioriteres.

De som får innvilget stipendmidler må sende inn bekreftelse fra studiested  før utbetaling skjer.
Saksbehandlingstid er ca 6 - 8 uker etter søknadsfrist.

Avslag kan ikke ankes og det gis ikke begrunnelse for avslag.

Spørsmål rettes til medlemstjenester@sykepleierforbundet.no

Link til elektronisk søknadskjema 

Søknadsfrist er innen 1. mars og 1. september.

Stipendbasen sjekker automatisk om søker er ajour med kontingentinnbetalingen