Valg av foretakstillitsvalgt ved Finnmarkssykehuset

Av Åshild Østlyngen, 30.11.2016

Innen 1.mars 2017 skal det gjennomføres valg av foretakstillitsvalgt for Finnmarkssykehuset. Alle medlemmer kan stille til valg, eller foreslå kandidater.

I henhold til NSFs vedtekter gjennomføres det valg av alle tillitsvalgte ved Finnmarkssykehuset for neste periode, 1.mars 2017 - 28.februar 2019. Foretakstillitsvalgt har 100 % frikjøp.

 

Elektronisk valg av FTV åpner 31.01.17 og pågår frem til 07.02.17.

Kunngjøring av kandidater 03.01.17. Det er mulighet for å levere forhåndsstemme på fylkeskontoret mellom 3.-30. januar 2017.

 

Frist for å melde kandidater til foretakstillitsvalgt er 02.01.17

Kandidatsskjema foretakstillitsvalgt sendes til finnmark@nsf.no

Kandidater må samtykke i å stille til valg, og skrive under på villighetserklæring.

 

For mer informasjon om valg, se NSF’s vedtekter.

For mer informasjon om rollen som tillitsvalgt, se NSF’s retningslinjer

eller ta kontakt med NSF Finnmark, tlf 02409, eller e-post finnmark@nsf.no

 

Informasjon vedrørende valg av hovedtillitsvalgte ved klinikkene kommer ved et senere tidspunkt.