Fire av ti kommuner mangler sykepleiere

Av NSF, 01.12.2016

Fire av ti kommuner mangler sykepleiere, viser undersøkelse. NSF mener kommunene nå må skjønne at gode lønns- og arbeidsbetingelser må til for å løse problemet.

Undersøkelsen er gjennomført av NorgesBarometeret, på oppdrag av Norsk Sykepleierforbund. Alle landets ordførere og rådmenn er spurt, med unntak av Oslo.

Undersøkelsen viser at:

  • Fire  av 10 kommuner opplyser at de har sykepleiermangel
  • Rådmenn sier i større grad enn ordførere at det er sykepleiermangel
  • De fleste har løst problemet med å leie inn fra vikarbyråer
  • Bare to av 10  har økt lønnen, og bare fem prosent har gitt bedre rammebetingelser til ledere
  • Framover sier de spurte at de vil øke antall heltidsstillinger, styrke fagmiljøet og forbedre organiseringen 

NSF mener at mangel på sykepleiere kan føre til  at pasientene får dårligere behandling og pleie enn de bør ha. Etter at samhandlingsreformen trådte i kraft, er pasientene som behandles i kommunene mye sykere enn før, og det trengs derfor flere sykepleiere og spesialsykepleiere.

- Mange sier de har løst problemet med å leie inn fra vikarbyråer. Det er rart at de har råd til dette, men ikke har råd til å gi sine faste ansatte gode lønns- og arbeidsvilkår. Det må da være bedre med gode og langsiktige løsninger, i stedet for kortsiktige og dårligere løsninger, sier NSF-leder Eli Gunhild By.

Mange ordførere og rådmenn sier de nå vil styrke fagmiljøet. Det er bra. For å styrke fagmiljøet må de ansette flere.

I følge KS sliter seks av 10 kommuner med å få tak i sykepleiere. Her kan du se hva kommunene selv har oppgitt til KS: 
http://www.ks.no/fagomrader/Arbeidsgiver/arbeidsgivermonitor-data-for-din-kommune/

- Kommunene må skjønne at gode lønns- og arbeidsbetingelser er et viktig virkemiddel for å få tak i sykepleiere, sier NSF-leder Eli Gunhild By.