Medlemskontigent NFS FLU 2017

Av Karin Helen Danielsen, 01.12.2016

Medlemskap i NSFs faggrupper gjelder for ett kalenderår om gangen. Faktura vil bli sendt i november måned for påfølgende års kontingent, men forfallsdato i januar neste år.

Dersom man ønsker å melde seg ut av en faggruppe, skal kontingent betales for hele inneværende år. Man må melde seg ut innen 31.12. for å unngå krav/påminnelse for neste kalenderår.

 

Det blir sendt purring på ikke betalt kontigent minimum 2 ganger pr år. Om et medlem står med restbeløp ved årets slutt, vil medlemskapet avsluttes. Kravet slettes ikke, men vil purres i henhold til NSFs øvrige regelverk.

Innmelding i faggruppe etter 01.oktober gir gratis medlemskap ut kalenderåret.

Minner også om at utmelding må skje direkte til NSF, da faggruppen ikke har tilgang til å avslutte medlemskap. Det er også NSF som administrerer faktura for medlemskap.

De som ønsker å melde seg inn igjen, og har uoppgjorte krav, må betale det i tillegg til innmeldingsårets kontingent.