Medlemskontingent 2017 er sendt ut til medlemmene

Av Silje Severine Sætre, 02.12.2016

Kontingentfaktura for 2017 er nå sendt ut til alle medlemmer, NSF anbefaler at denne ikke betales før januar 2017, men innen forfallsdato da. Husk å bruke KID ved betaling!