Valg av foretakstillitsvalgt og hovedtillitsvalgte i Vestre Viken

Av Live Bergflødt Gusfre, 05.12.2016

Valg av tillitsvalgte i Vestre Viken er nå igang. Det blir elektronisk valg av foretakstillitsvalgt fra 6.desember til 20.desember. Valg av hovedtillitsvalgte vil skje tidlig i 2017. Kandidatenes begrunnelse for å stille til valg kan leses vedlagt i denne saken.

Til vervet som foretakstillitsvalgt stiller Line Spiten, nåværende foretakstillitsvalgt for hele Vestre Viken og Tom Frost, nåværende hovedtillitsvalgt i Klinikk for Psykisk helse og rus.

 

Valget gjennomføres elektronisk fra 6. desember til 20.desember kl 12.00. Det vil bli sendt ut stemmeseddel per e-post til alle medlemmer i Vestre Viken. Stemmeseddel mottas på den e-post adressen som er oppgitt i NSF sitt medlemsregister. Om du ikke mottar e-posten, eller har kollegaer som ikke har fått den; ta kontakt med fylkeskontoret:  Buskerud@nsf.no eller på tlf 32896652/ 32896654/32896653/32896656

Til vervet hovedtillitsvalgt i Klinikk for Psykisk helse og rus stiller også Tom Frost, nåværende hovedtillitsvalgt i klinikk PHR, og Terje Sandbo, psykiatrisk sykepleier ved Barne og ungdomspsykiatrisk avdeling Ø-hjelp.

 

De resterende sykehusene har kun en kandidat til hvert verv. Det er de samme som sitter i vervene i dag.

Hovedtillitsvalgt Kongsberg sykehus: Einar Tranøy

Hovedtillitsvalgt Ringerike sykehus: Heidi Neverdal Haugen

Hovedtillitsvalgte Drammen sykehus: Espen Bjørkenes og Trude Hansen

Hovedtillitsvalgt Bærum sykehus: Anne-Grete Bjaaland