Fagnytt i nord - nr 4, desember 2016

Av Linda Bakkevoll, 06.12.2016

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Troms, og Senter for omsorgsforskning nord, har kommet med ny utgave av Fagnytt i nord. Her er det mange flotte artikler!

Bladet ligger som vedlegg i det grå feltet til høyre.

 https://uit.no/Content/496589/Fagnytt%20web%2012%202016.pdf

Du finner også bladet på www.uit.no