Hjemmedialysekonferanse i Tromsø.

Av Ragnhild Kristiansen, 06.12.2016