Milliongave til forebygging mot vold

Av NSF, 06.12.2016

Helsesøstrene fikk i dag en million kroner fra Den norske frimurerorden til sitt arbeid for å forebygge og avdekke vold mot barn. — Vi er overveldet, sier leder for landsgruppen av helsesøstre i NSF, Kristin Waldum-Grevbo.

Hvert år gir de norske frimurerne en fellesgave til et godt formål. Det ble bestemt at de i år ville gi pengene til helsesøstrenes arbeid. Landsgruppen av helsesøstre og Frimurerne ble enige om at pengene spesielt skulle øremerkes bekjempelse av vold mot barn.

—    Det er en kjensgjerning at spedbarn og småbarn er en særlig utsatt gruppe når det gjelder enhver form for vold, overgrep og krenkende handlinger.  Helsedirektoratets nye retningslinjer for helsestasjonene vektlegger vold mot barn i større grad enn tidligere.  Jeg er derfor glad for å kunne gi årets fellesgave til helsesøstrene, slik at de i større grad kan å forebygge vold og avdekke overgrep mot barn under 1 år, sa Tore Evensen, Stormester i Den Norske Frimurerorden under tildelingen som skjedde ved en høytidelighet i Stamhuset til Den Norske Frimurerorden i Oslo i dag.

 —    Vi er overveldet og meget takknemlige over at frimurerne fra hele landet vil gi oss denne støtten til vårt konkrete og praktiske arbeid. Midlene skal gå til utarbeidelse av materiell til systematisk bruk for helsesøstrene i samtalen med foreldre på helsestasjonene for å forebygge og avdekke vold mot barn, sa Kristin Waldum-Grevbo, leder for Landsgruppen av helsesøstre da hun tok imot gaven på vegne av Landsgruppen.