Oppdateringskonferanse for tillitsvalgte på Storefjell

Av Live Bergflødt Gusfre, 06.12.2016

28- 30 november var 75 engasjerte tillitsvalgte fra hele Buskerud og Vestre Viken samlet på storefjell for oppdateringskonferanse.

NSF Buskerud arrangerer årlig oppdateringskonferanse på Storefjell for erfarne tillitsvalgte.

Det var også i år et tett program med oppdatering på de viktigste sakene NSF jobber med for tiden. Alle de hovedtillitsvalgte fikk tre timer med medie og kommunikasjonskurs av kommunikasjonsavdelingen i NSF. Det ble jobbet med handlingsplan for 2017, refleksjon rundt rollen som tillitsvalgt, status om nytt sykehus i Vestre Viken og oppgraderingsprosjekt av lokalsykehusene, lønnsoppgjøret 2016, kommunesammenslåing, arbeidstid og ennå mange flere aktuelle saker.      

Fine dager med flotte tillitsvalgte!