Førjulstreff for pensjonerte sykepleiere

Av Live Bergflødt Gusfre, 08.12.2016

1.desember var 180 pensjonerte sykepleiere samlet til det årlige førjulstreffet for pensjonerte medlemmer på Park Hotell i Drammen.

 

Aldri har det vært så mange tilstede på førjulstreff for pensjonerte sykepleiere!

De 180 oppmøtte fikk informasjon fra fylkesleder Linda Lavik om sykepleierløftet og om hva som er Norsk sykepleierforbund sine viktigste saker nå. Lavik fortalte også at NSF Buskerud i år har 70 års jubileum. Hun presenterte hovedtrekkene i historien, og mange av de oppmøtte hadde glede av å høre om historien som de er en del av. 

Det ble utdelt hedersnål til sykepleiere med 50 års medlemskap i organisasjonen og gullnål til de med 30 års medlemskap.

 

 

         Hedersnål 

                                             Gullnål