Barna og seksualiteten

Av Lene Topper, 14.12.2016

NSF sin faggruppe innen psykisk helse og rus, SPoR, inviterer til fagdag 24.01.17. kl. 08.30 til 15.30.

Sted: Sykehuset Telemark, konferansesenteret.

Temaer:

  1. Hva er vanlig og forventet utvikling hos barn
  2. Seksuelle overgrep mot barn og unge, hvem begår overgrep, signaler barn kan gi, hva gjør jeg med bekymringen min?
  3. Hvordan og hvorfor snakke med barn og unge om seksualitet og seksuelle overgrep