VALG AV TILLITSVALGTE OG HOVEDTILLITSVALGTE

Av Jon Henry Johnsen Haugs, 17.12.2018

Alle NSFs lokale tillitsvalgte og hovedtillitsvalgte er på valg i 2019.   Disse valgene skal arrangeres på den enkelte arbeidsplass/virksomhet innen 1. mars. 

Dato for valg fastsettes lokalt.  Frist for å foreslå kandidater/stille til valg, er 4 uker før valget. Valget gjennomføres i utgangspunktet på medlemsmøte som skal være kunngjort 2 uker før det avholdes. 

Ta kontakt med din tillitsvalgte/hovedtillitsvalgte for ytterligere informasjon.

Som vedlegg på denne siden finner du et aktuelt utdrag av NSFs vedtekter som regulerer valgene, selve vedtektsheftet og en villighetserklæring (sistnevnte er ikke nødvendig hvis valget foregår på medlemsmøte og kandidaten er til stede)