Psykisk helse og ruskonferansen 2017

Av Espen Gade Rolland, 29.04.2017

"Ny tid - ny praksis - Uten tvang og medisiner?"

Program:
https://www.nsf.no/Content/3356644/cache=20172904091938/Program_til%20nett_28.04.17.pdf 

Presentasjoner fra konferansen: 

Forskningsseminar 8. mai:

 • Livskvalitet ved samtidige lidelser. Hva kan sykepleiere bidra med? v/Stian Biong
 • Erfaringer med tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold – konsekvenser for praksis. v/Bjørn Stensrud
 • Recovery og medforskning. v/Morten A. Brodahl
 • Sykepleie i psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Hva er sykepleiernes bidrag? v/ Espen Gade Rolland
 • Pasienter innlagt somatisk sykehus etter selvmordsforsøk ved bruk av voldsom metode. v/ Per Sverre Persett
 • «Det handler om meg»  Hvordan beskriver innlagt selvmordstruede pasienter sine erfaringer med bruk av Suicid Status form i forhold til brukermedvirkning. v/Anne Helene Madsen
 • Fra overdosedød til somatiske dødsårsaker – dødelighet i LAR i 2014 og 2015. v/ Anne Bech
 • Bedre samhandling rundt de sykeste pasientene. v/ Anette Getz Skotvedt

Foredrag 9. mai:

 • "Levende praksis for levende mennesker". v/ Dag Erik Hagerup
 • Miljøterapi: En stadig aktuell tilnærming i spennet mellom tradisjon og fornyelse. v/Jan Kåre Hummelvold
 • Verdigrunnlag - vegskilt eller brukermanual? v/Bjarne Lemvik
 • Hva ville Florence ha sagt? Og hva sier pasientene? v/Nina Helen Mjøsund
 • Tvangstiltak overfor personer med rusmiddelproblemer - ny veileder. v/Torill Kielland
 • Systematiske ettersamtaler etter mekaniske tvangsmidler og holding. Hva vet vi? v/ Unn Elisabeth Hammervold 
 • Tvang – i et pårørendeperspektiv. v/Janne Hagevik
 • Komplementær ytre regulering (KYR) og reduksjon av tvang – fra et vitenskapelig, et klinisk og et brukerperspektiv. v/Jan Hammer, Vibeke Normann og Trude Wallin Haugen
 • Erfaringer med etablering og drift av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud innen psykisk helse- og rus. v/Reidun Korssjøen
 • «Smak og kjenn at maten gjer noko godt med deg». v/Else Marit Undheim og Astrid Orre
 • Forebygging og redusert bruk av tvang ved Lovisenberg. v/Kevin Ivanowitz
 • Marie Lysnes - presentasjon

 

Foredrag 10 mai:

 • «Hvem er du?» Miljøterapi, med utgangspunkt i boken v/Anne Berit Eie Torbjørnsen og Jon Vidar Strømstad.
 • Medikamentfritt behandlingstilbud UNN Tromsø - omstridt og uforsvarlig eller tvingende nødvendig? v/Tore Ødegård.
 • Kognitiv miljøterapi - keep it small, sweet and simple. v/Arne Okkenhaug.
 • «Hjertefriskprosjektet» v/Silje Myklatun.
 • «Når sjela plager kroppen» v/Olav Elvemo.
 • Florence goes crazy - hva tok sykdommen fra meg og hva ga den meg i gave. v/Kjersti Bjøntegård.
 • Tvang i psykisk helsevern og traumeforståelse v/Siv Helen Rydheim og Inger-Mari Eidsvik.
 • Kvar vil me med desse tenestene? Om ein helsepolitisk spagat. v/Trond Fjetland Aarre