Årets forskningsartikkel i sykepleie i psykisk helse- og rusfeltet

Av Espen Gade Rolland, 13.02.2019

Årets forskningsartikkel vil i 2019 bli kåret i forbindelse med årets konferanse 13. og 14. juni 2019. 

NSF-SPoR ønsker fremme og synliggjøre sykepleierforskning innen psykisk helse og rus. Landsstyret har derfor initiert og satt sammen en vitenskapelig komite som skal vurdere og innstille en artikkel til årets forskningsartikkel.

Kriterier for å bli tatt i betraktning:

  • Artikkelen skal være publisert det siste året, fra januar til januar.
  • Artikkelen skal omhandle temaet psykisk helse og/eller rus.
  • Artikkelen skal være publisert i et forskningstidskrift, nasjonalt eller internasjonalt.
  • Artikkelen skal ha sykepleier som førsteforfatter.

Vurderinger som legges til grunn:

  • Hvor klinisk nyttig er forskningen?
  • Hvor relevant er forskningen?
  • Styrker forskningen sykepleie i det tverrfaglige feltet?
  • Styrker forskningen en/flere av de NSF's satsningsområder (se Strategisk plan 2016 - 2020). https://www.nsf.no/Content/3305606/seefile

Forslag til artikkel kan sendes til:

Leder av NSFs Faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus

v/ innen 15 mai 2019, på e-post: espengrolland@gmail.com