Sykepleierprisen 2016

   Tildeles

Tor Engevik

     Prisen tildeles medlemmer av Norsk Sykepleierforbund Hordaland

som fremmer en sykepleietjeneste i Florence Nightingales ånd, tilpasset det moderne samfunnet. Prisen skal være en motivasjonsfaktor i arbeidet med å fremmesykepleiekvalitet i praksis, synliggjøre nødvendighet og viktighet av sykepleie og stimulere til godt og inspirerende undervisningsmiljø for kollegaer, sykepleiere og sykepleierstudenter.

  • Har fremmet anerkjennelse av sykepleie som fag og inspirerer til videreutvikling av faget.
  • Har gjort en særlig innsats for å opprettholde og utvikle en sykepleiertjeneste og et læringsmiljø av høy kvalitet.
  • Har tatt initiativ til og satt i system nye tilbud om sykepleie og helsetjenester til pasienter og pårørende.
  • Har utmerket seg som inspirator for kollegaer, nyutdannede sykepleiere og sykepleiestudenter.
  • Sørger for at tjenestene ikke går på akkord med faglige etiske normer
  • Skaper en kultur som fremmer samarbeid

 

Tor Engevik er en sykepleier som gjennom sitt virke i mange år har motivert og inspirert til utvikling av sykepleiefaget på en svært god måte. Tor er visjonær og fremtidsrettet i sitt arbeid og setter fokus på sykepleiefaget knyttet til aktivitet og en levende alderdom gjennom styrketrening og aktivitet. Ved hjelp av treningsstrikk, musikk, bevegelse, sang og dikt opplever pasientene reminisens, fysisk aktivitet, sosialt samvær og livsglede. Tor brenner for den geriatriske pasienten og har sammen med Nasjonalforeningen for folkehelse også laget et nettbasert treningsopplegg med musikk.. Tor er et utmerket eksempel på at sykepleiere er spesialister på helse og i større grad må bruke sin kunnskap til å forebygge sykdom og bidra til å legge år til livet og liv til årene, gjennom å spre glede. «Alle skal med» sier Tor, og hans brennende engasjement for andre mennesker, der alder, nasjonalitet og funksjonsnivå ikke skal være til hinder for et aktivt liv. Tor er en tydelig – modig – stolt og nytenkende sykepleier som betyr en forskjell for mange.

                                                         

Bergen 20. desember 2016

Mette Mikkelsen

Fylkesleder NSF Hordaland