Et møte med liv og død...

Av NSF

Mange vet ikke hvordan vi jobber og hva vi gjør for pasientene. Jeg ønsker å formidle kunnskap om anestesi-hverdagen, sier fagutviklingssykepleier Hege Kveim ved anestesienheten i Arendal. Hun har bidratt med tekst om arbeidet sitt i den nylig utgitte boka ‘’Alt for Norge – Fortellinger fra landet vårt’’.

 Jeg vil gjerne skryte av alle mine flotte anestesikolleger. Vi trives godt sammen på jobb, og det gjenspeiles i alt det vi gjør, sier Hege Kveim (t.h.), her sammen med Eva Aas og Rainer Domogalla på stand under Arendalsuka.