Foretakstillitsvalgt valget avsluttes ved oppnevning

Av Elin Mølmann Holmgren, 04.01.2017

Da det er bare èn kandidat ved fristens utløp til vervet foretakstillitsvalgt ved Finnmarksykehuset HF, avslutter fylkesstyret i NSF Finnmark valget ved å oppnevne Kristina E. Nytun for perioden 2017–2019.

Ved fristens utløp foreligger det bare en kandidat, Kristina E Nytun, til vervet og da kan fylkesstyret avslutte valg ved å oppnevne til vervet etter vedtektene våre. Styret har valgt å benytte disse bestemmelser.

Vedtektenes § 4  Lokal organisasjonsmessig oppbygging bokstav A: Arbeidsplassen - punkt 4 sier følgende - Dersom det kun foreligger en kandidat som hovedtillitsvalgt og/eller stedfortreder ved nominasjonsfristens utløp, kan valget avsluttes ved at fylkesstyret oppnevner vedkommende.

 

Dette betyr at det ikke blir arrangert urnevalg og elektronisk valg i år mellom 31. januar og 7. februar slik tidligere skissert i brev til medlemmer fra HTV.

Vi gratulerer Kristina (Kicki) og ønsker henne videre lykke til i vervet!