Nytt om faggruppens stipender

Av Karoline Skedsmo, 05.01.2017

Nytt skjema for søknad om stipend + oppdaterte beløp og ny søknadsfrist (frist 1. juni for alle stipend) er nå tilgjengelig både under denne saken og under fanen stipender.

I år arrangerer faggruppen seminar 26.10-27.10 og vi ønsker at flest mulig skal delta. Kanskje kan du få mulighet til å delta hvis du søker om og får tildelt et stipend? Bruk den fine muligheten!