Fylkeskontorets aktivitetsplan for 2018

Av NSF Sør-Trøndeag, 01.01.2018

Her finner du oversikt over aktitvteter og kurs i NSF Sør-Trøndelag gjennom 2018. Vi tar forbehold om eventuelle endringer i den oppsatte planen.

Oppdatert aktivitetsplan laster du ned her. Etterhvert som aktivitetene og kursene publiseres og åpnes for påmelding finner du de i kalenderen vår.