Bli med å foreslå kandidater til årets sykepleier og årets sykepleieleder i Buskerud 2017

Av Elise Steen, 13.01.2017

Det er på tide å få inn kandidater til årets priser, så nå må dere sende inn alle gode kandidater som ikke har mottatt prisen tidligere. Klikk på saken for å lese mer.

I 2016 vant Gunn Hansen, helsesøster og psykiatrisk sykepleier i Øvre Eiker kommune, prisen for årets sykepleier og Frøidis Høyem, avdelingsleder ved Hamborgstrøm bo og servicesenter i Drammen kommune, vant prisen som årets sykepleieleder i NSF Buskerud. 

Fylkesstyret i Norsk Sykepleierforbund Buskerud vedtok i 2013 å opprette to priser. En pris skal gå til ”årets sykepleier” og den andre til ”årets sykepleieleder”. Nå er det på tide å få inn kandidater til disse prisene for 2017.   

Prisene skal tildeles to medlemmer av Norsk Sykepleierforbund Buskerud (omfatter også Bærum sykehus) som vi ønsker å fremheve for sin tydelighet, for sitt mot og for sin stolthet for sykepleiefaget. Vinnerne får et gavekort på 5000 kr som kan benyttes til faglig oppdatering, og en gave i tillegg. Prisene deles ut på arrangementet på Union Scene 11. mai i forbindelse med feiringen av den internasjonale sykepleiedagen.

Gå sammen eller ta ansvar alene, og send inn forslag på sykepleiere og sykepleieledere du setter pris på. Hvis dere har foreslått noen før, som ikke fikk prisen, så foreslå vedkommende igjen, for det er fortsatt en god kandidat, og det er jo bare en vinner til hver av prisene for hvert år. Kriteriene for tildeling av prisene er her:

Prisen skal tildeles en som utøver sykepleie eller sykepleieledelse etter følgende kriterier:

  1. Av høy kvalitet på en måte som utpeker seg, eller som på en egen måte har vært med på å utvikle sykepleierfaget innenfor et spesielt område
  2. Som fremmer god kultur for samarbeid, og som sykepleieleder fremmer et godt arbeidsmiljø jmf AML § 1
  3. Som utøver god praksis eller som sykepleieleder legger til rette for at de ansatte kan utøve god praksis i henhold til oppdatert fagkunnskap og etiske normer.
  4. En utøver av faget som deltar aktivt i veiledning av kollegaer og studenter
  5. Tar initiativ til og iverksetter forbedringer av tjenester til pasienter og pårørende. Tar ansvar for å opprettholde og utvikle en sykepleietjeneste og et læringsmiljø som preges av god kvalitet
  6. Er en god rollemodell og inspirator for sykepleietjenesten
  7. Annet 

 

Send inn begrunnet forslag innen 1.april 2017 til: buskerud@nsf.no , evt pr post til: Norsk Sykepleierforbund Buskerud, Sankt Olavsgate 2, 3017 Drammen.

Se vedlegg på høyre side med forslagsskjema som må fylles ut, og husk å begrunne skikkelig.