Oksygenbehandling til pasienter med akutt hjerteinfarkt

Av Gunhild Brørs, 13.01.2017

Bruk av oksygen rutinemessig i behandlingen av akutt hjerteinfarkt har vært diskutert i de kardiologiske fagmiljøene de siste årene. Dette har også vært tema på mange fagkvelder/dager i regi av NSF-LKSs lokalgrupper. Nå er det publisert en oppdatert Systematisk oversiktsartikkel fra Cochrane.

I den systematiske oversiktsartikkelen konkluderer forfatterne med at ingen randomisert kontrollerte studier støtter rutinemessig behandling med oksygen til pasienter med akutt hjerteinfarkt, samtidig kan de ikke finne skadelige konsekvenser av behandlingen. Det er fortsatt behov for mer forskning omkring dette tema. For å få mer kunnskp om dette anbefaler vi å laste ned hene artikkelen her