Nasjonal konferanse for hjerneskaderehabilitering og nevrosykepleie 3+4 mai 2017

Av Lene Margrethe Rektorli, 17.01.2017

I 2017 er Hjerneskadekonferansen og Nevrokonferansen slått sammen til èn konferanse.

Hovedtema for årets konferanse er Posttraumatisk amnesi/forvirring, og milde og moderate traumatiske hodeskader.    

https://stolav.no/fysmed/hjerneskadekonferansen-nevrokongressen-2017

Med vennlig hilsen NSFs faggruppe for nevrosykepleiere