Fagkafè om pensjon 28.mars

Av Live Bergflødt Gusfre, 25.01.2017

Velkommen til Fagkafè med tema pensjonsrettigheter i KLP den 28 mars på fylkeskontoret i Buskerud! Vi får besøk av Rune Roalkvam fra KLP, som vil informere om hvilke rettigheter du har som sykepleier i KLP, herunder AFP, alderspensjon, uførepensjon og etterlatte pensjon.

For påmelding: Gå inn på www.nsf.no/buskerud under fanen «Kalender», logg deg inn med medlemsnummer og passord for å melde deg på. Frist: 7. mars 2017.

Alternativt kan du sende en mail til buskerud@nsf.no