Valget i Vestre Viken annulleres

Av Live Bergflødt Gusfre, 27.01.2017

Fylkesstyret i Buskerud mottok klager etter valget på foretakstillitsvalgte i Vestre Viken. Forbundsstyret i Norsk Sykepleierforbund behandlet saken 27.januar og fattet følgende vedtak:

Forbundsstyret anser det gjennomførte valget som ugyldig og ber fylkesleder iverksette omvalg.

 

Det vil bli sendt ut kunngjøring og informasjon om nytt valg mandag 30 januar.

Det vil også bli ny kunngjøring om valg av hovedtillitsvalgte i Vestre Viken da klagen omfatter hele prosessen av kunngjøring og gjennomføring av valg.

Grunnlaget for klagen er blandt annet at ikke alle medlemmer har mottatt informasjon om det elektroniske valget. Det er jobbet mye med å rette opp i dette, men om du er ansatt i Vestre Viken, er medlem av NSF, og ikke mottar mail eller sms må du ta kontakt med fylkeskontoret. E-post: buskerud@nsf.no

 

 

Ønsker du mer informasjon om saken kan du ta kontakt med Fylkesleder Linda Lavik 32896653.