Informasjonspakke om afasi

Av Marianne Brodin, 31.01.2017

For mange som blir rammet av afasi og deres pårørende er tilgangen på god informasjon tidlig i forløpet viktig. Ofte kan manglende informasjon og mangelen på en klar vei videre være svært belastende både for den afasirammede og deres pårørende.

Afasiforbundet har i den forbindelse utarbeidet en informasjonspakke som er mulig å bestille fra forbundets nettbutikk. Nettbutikken er å finne på www.afasi.no . Pakken kan bestilles av alle involverte parter, enten man er rammet selv, pårørende eller helsepersonell rundt. Informasjonspakken er gratis for alle som bestiller og sendes portofritt.

Vi håper at informasjonspakken kan være til hjelp og bidra til å lette litt på usikkerheten og belastningene som en livsendrede situasjon ofte innebærer.

Informasjonspakken inneholder

  • Brosjyre om afasi

  • ”Gi tid” brosjyre med kommunikasjonsråd

  • ”Jeg har afasi” kort

  • Informasjonsflyer

  • ”Hva er afasi?” hefte med informasjon og innføring om hva afasi er og hvilke følger det kan ha

  • Dysfagibrosjyre som informerer om svelgvansker som er en vanlig følgetilstand ved hjerneslag

  • 2 nummer av afasiforbundets medlemsblad ”Afasiposten”