Informasjonskampanjen er i gang! Hva nå?

Av Anette Ottesen, 31.01.2017

Det er snart 3 måneder siden Helsedirektoratet startet sin informasjonskampanje om hjerneslag, og første respons har vært bra.

Iløpet av de to første månedene hadde det vært omtrent 400 pressemeldinger i lokalaviser og på nett som omhandlet hjerneslag. Helsedirektoratets YouTube-videoer er sett over 400.000 ganger, og enda flere har sett reklamevideoene på TV. Trykket materiell er sendt ut til helserelaterte avdelinger i kommuner, i tillegg til fastlegekontorer, legevakter, ulike foreninger og til apotekene. Alle disse fikk i tillegg digitalt materiell tilsendt på e-post. Digitalt materiell ble også sendt ut til; ulike relevante avdelinger og kontaktpersoner på slagfeltet i alle RHF’ene, til Pasientsikkerhetsprogrammet, til AMK-sentraler, legevaktsentraler, Fylkeslegene, flere profesjonsforeninger, og til Norsk luftambulanse.

Den første målingen av kampanjen er nå igang. Gjennom kvantitative spørreundersøkelser og målinger gjennom Norsk Hjerneslagregister skal kampanjens effekt vurderes. Slagkraft vil opplyse om resultatene i neste nyhetsbrev. Videre i år vil Helsedirektoratet være representert på flere fagkonferanser, blant annet vil de holde stand på 6. Nasjonale Kampanje for hjerneslag 9. og 10. februar.

Helsedirektoratet oppfordrer til videre spredning av budskapet om hjerneslag så flere kommer seg raskere til behandling.

Tid er hjerne!

Husk at:

  • Ca 2 millioner hjerneceller dør hvert minutt

  • Gir vi actilyse innen 90 minutter behøver vi å gi behandlingen til 5 pasienter for å få èn selvhjulpen

  • Gir vi actilyse mellom 90 -180 minutter må vi gi behandlingen til 9 pasienter for å få èn selvhjulpen

  • Gir vi actilyse mellom 180 - 270 minutter må vi gi behandlingen til 15 pasienter for å få èn selvhjulpen.Kilde:

Vattn, S & Ellekjær, H. (2014) Behandling av hjerneslag starter idet helsevesenet varsles; fokus på logistikk, diagnostikk og akutt behandling. Indremedisineren 02:2014. Hentet fra: http://www.indremedisineren.no/2014/06/behandling-av-hjerneslag-starter-idet-helsevesenet-varsles-fokus-pa-logistikk-diagnostikk-og-akutt-behandling/ (25.01.17)