Kunngjøring av nytt valg i Vestre Viken

Av Live Bergflødt Gusfre, 31.01.2017

Mange gikk glipp av informasjon om valget og mulighet til å stemme sist. Derfor må kunngjøringen og valget foretas på nytt.

Er du medlem ansatt i Vestre Viken og ikke har mottatt sms eller e-post fra NSF Buskerud om nytt valg så ta kontakt med fylkeskontoret. e-post: buskerud@nsf.no

  

 

Frist for å foreslå kandidater til FTV, er søndag 12. februar 2017.

Frist for å foreslå kandidater til HTV, er søndag 19. februar 2017.

Forslagene sendes: buskerud@nsf.no

Valget på FTV vil foregå elektronisk over 2 uker og sendes ut mandag 27. februar, resultatet blir kunngjort mandag 13. mars.

Dato for valgene på HTV vil bli kunngjort etter at valget på FTV er gjennomført.

Dersom det kun foreligger en kandidat som foretakstillitsvalgt/hovedtillitsvalgt og/eller stedfortreder ved nominasjonsfristens utløp, kan valget avsluttes ved at fylkesstyret oppnevner vedkommende. (Jmf. NSF sine vedtekter).

 For mer informasjon om valg, se NSF sine vedtekter:

https://www.nsf.no/vis-artikkel/2880549/17105/Vedtekter

For mer informasjon om rollen som FTV/HTV:

https://www.nsf.no/vis-artikkel/2880561/17105/Retningslinjer

 eller ta kontakt med NSF Buskerud, tlf 02409, eller mail: buskerud@nsf.no