Handlingsplan 2010

Av NSF

Handlingsplanen for 2010 er klar. Den vil bli tatt opp på årsmøtet i april, og du finner den vedlagt.