NSFLIS Historie

Av Sigbjørn Flatland, 04.02.2017

Norsk sykepleierforbunds landsgruppe av intensivsykepleiere (NSFLIS) ble stiftet i 1978 på Jeløya, og skal feire 40-årsjubileum i 2018. Vi holder i den forbindelse på med et historieprosjekt som skal ende opp med en bok til jubileumskongressen i Ålesund.

Prosjektgruppen har fått hjelp fra lokalgruppene med å samle inn informasjon, bilder og historier om intensivsykepleie fra hele landet. Vi har mye spennende materiale om både utdanning, faggruppearbeid og hverdagspraksis. 

Vi har valgt å få bistand til å gjenfortelle historien på en best mulig måte, og ser det er viktig at design og helhet blir god for at historieboken blir et visuelt og godt oppbygd produkt. Derfor starter vi prosessen med å utvikle en ramme som gjør at vi kan se konturene av den ferdige boken. 

Vi har seks prosjektdeltakere som gjør en fantastisk jobb, og vi håper at vi ved hjelp av innsendt materiale vil kunne gi et bilde av hvordan intensivsykepleien har utviklet seg gjennom tidene i hele landet. Det dukker stadig opp nye skatter når vi leser gjennom tidligere tiders aktivitet!

 

Våre medlemmer og samarbeidspartnere har blitt godt kjent med logoen til NSFLIS, men vet du hva logoen vår skal symbolisere?

Logoen symboliserer: Kontinuitet, observasjon, kompleksitet, kjærlighetsaspektet, teknologi og skjerming av pasienten. 

Logoen ble vårt nye varemerke i 2002, på den tiden tidsskriftet vårt het Fagoscopet og da Berit Reppesgård overtok ledervervet etter Bodil Runde.

 

Hvis du har noe å bidra med eller har gode bilder, ønsker vi at du tar kontakt med leder NSFLIS.