NSFs strategiske forskningsmidler

Av Lene Margrethe Rektorli, 07.02.2017

NSF bevilger 5 millioner kroner til forskning i sykepleie årlig. Formålet er å stimulere til at flere sykepleiere tar doktorgrad eller får postdoktorstipend, samt å bidra til forskning på områder som er av strategisk betydning for NSF. Søknadsfrist er 15. mars 2017 kl. 12.00.

Trykk på lenke for mer infrmasjon