Fradragsberettiget fagforeningskontingent 2016

Av Anne Hansen Vartdal, 08.02.2017

Visste du at fagforeningskontingent er fradragsberettiget på skatten? NSF innberetter dette til Skatteetaten. Tallene er nå tilgjengelige for NSF`s medlemmer.

 

Innbetalt fagforeningskontingent for 2016 er nå innrapportert til Skatteetaten.

Maksimalt fradrag på inntektsgrunnlaget er, som i fjor, kr 3850,-. Beløpet vil i de aller fleste tilfellene være ferdig utfylt på selvangivelsen, men vi oppfordrer medlemmene til å kontrollere tallene.

For dere som har automatisk trekkordning via arbeidsgiver vil opplysning om innbetalt kontingent stå på lønnsoppgaven fra den arbeidsgiveren som trekker kontingent fra lønna.

For dere som betaler kontigent direkte finner dere innrapportert kontingent på de innloggede nettsidene. Man må gå til "min side", så til "mitt medlemskap" og klikke seg inn på detaljene i boksen "medlemskap". Oversikten vil fremgå nederst på siden.

For at du skal få fullt utbytte av dine medlemsfordeler, må arbeidsgiver vite hvilken organisasjon du er medlem av. Letteste måte å sikre dette på, er å betale kontingent via trekk i lønn. Arbeider du redusert stilling, kan du også ha krav på lavere kontingentsats. Lønningskontoret vil justere kontingentsatsen ut fra bruttolønn, helt automatisk hver måned.

 

Har du spørsmål rundt kontingent og medlemskap, kontakt medlemstjenesten på telefon 02409, innvalg 1.