Påmeldingen er i gang til ØNH-faggruppens seminar 2017

Av Karoline Skedsmo, 08.02.2017

26.10-27.10 finner årets ØNH-seminar sted på Gardermoen. Følg linken for påmelding (http://axacoair.se/go?s72ZySD0)! Vi i styret håper å se flest mulig i høst!

                     PROGRAMUTKAST (endringer/oppdateringer vil forekomme)

Torsdag 26/10

Tid

Hva

Hvem

09.00-10.00

Registrering og utstilling

 

10.00-10.15

Velkommen og   presentasjon av utstillere

 

10.15-10.45

Om pakkeforløp og koordinering

Forløpskoordinator og   kreftsykepleier fra ØNH-polikinikk, Stavanger, Tone Melum-Hansen

10.45-11.45

 

Kreftkoordinators rolle og   funksjon

Kreftkoordinator fra Haukeland,   kreftsykepleier, Hildur Grimstad.

11.45-12.15

Pause og utstilling

 

12.15-13.00

Koordinering (Presentasjon av   masteroppgave. Nærmere beskrivelse kommer)

Kjersti Mjelland, kreftsykepleier   og pasientkoordinator, Rikshospitalet

13.00-14.00

Lunsj og utstilling

 

14.00-15.00

Kulens gang – utredning av tumor   colli

Terje Osnes, avdelingsoverlege og   professor, Rikshospitalet

15.00-16.00

Fremtiden innen behandling av   hode-halskreft

Cecilie Delphin Amdal, onkolog,   Radiumhospitalet

16.00-16.30

Pause og utstilling

 

16.30-17.30

generalforsamling

 

Tidspunkt kommer

Mingling og Middag

 

Fredag 27/10

09.00-09.05

Velkommen til dag 2

 

09.05-10.15

Svimmelhet eller annet ørerelatert   tema

Ikke avklart

10.15-11.30

Tracheostomi

Ann Christin Pettersen,   intensivsykepleier LTMV-team, Ahus og Liv F. Wilskog, likeperson, Munn- og   halskreftforeningen.

11.30-12.30

Lunsj

 

12.30-13.00

Aktuelt om tracheostomi – utstyr   og fersk prosedyre

Detaljer kommer

13.00-13.15

Presentasjon av sykehus

Ahus

13.15-13.30

Pause

 

13.30-15.30

Mot til å møte

Heidi   Skutlaberg Wiig, sykepleier, palliativt team, Ahus

15.30-15.45

Takk for nå!

 

Det søkes NSF om kursgodkjenning når endelig program foreligger.

PÅMELDING: http://axacoair.se/go?s72ZySD0