Fordeling av stipend 2017

Av Bjørn Holtbråten, 13.02.2017

Det var rekordhøyt antall søkere på stipend for 2017, i alt 124 søkere til stipend på 5000,- og 2 søkere til stipendet på 10 000,-

På grunn av det høye søkertallet valgte FKS´ hovedstyre å øke stipendbeløpet fra 120 000,- til 160 000,-.

Søkere til FKS sin landskonferanse i Ålesund ble prioritert. Det ble tatt hensyn til geografisk fordeling og arbeidsfelt. Ved likeverdige søknader ble fordelingen foretatt ved loddtrekning. Forøverig har man tatt utgangspunkt i angitte kriterier for tildeling.

Stipendutdeling