Lederkonferanse 4.april

Av Live Bergflødt Gusfre, 16.02.2017

NSF Buskerud, Vestfold og Telemark inviterer sykepleierledere til lederkonferanse i Tønsberg. 

Tema: Rammevilkår for god ledelse. Krav til ledelse i fremtidens helsetjeneste – forventninger,  muligheter og vilkår i en helsetjeneste i endring. Hva betyr det for sykepleieledere og hvordan lykkes?

 

Norsk sykepleierforbund har fokus på ledelse. Vi håper at denne dagen vil bidra til inspirasjon og engasjement for deg som sykepleierleder!

Målet for dagen er at lederne skal få økt kunnskap om NSFs strategiske satsing på ledelse, økt innsikt om rammevilkår for god ledelse og mulighet for lokal/regional nettverksbygging.

Med ulik bakgrunn og ulike synsvinkler vil følgende forelesere belyse konferansens tema;

Solveig Kopperstad Bratseth, nestleder NSF, 

Pia Bing-Jonsson, visedekan ved Høgskolen i Sørøst-Norge,

Kristin Ørmen Johnsen, stortingspolitiker for høyre Buskerud, 

Siri Hammer, klinikksjef kirurgisk klinikk, Sykehuset i Vestfold,

Frøydis Høyem, avdelingsleder ved Hamborgstrøm avd.Øren i Drammen,

Henning Mørland, fylkeslege i Vestfold.

 

Sted: Quality Hotell Tønsberg

Tid: 10.00-16.00 (registrering fra 09.30)

Konferansen er gratis for medlemmer av Norsk Sykepleierforbund. Ikke medlemmer kr. 1500,-
Er du påmeldt og ikke møter, sendes det en faktura på no-show-avgift på kr 500,-.

Elektronisk, bindende påmelding via NSF’s hjemmeside her

Husk å være innlogget med medlemsnummer og passord for å få gratis fagdag

 

VELKOMMEN

 

Vedlagt ligger invitasjon og program for dagen.

Har du spørsmål om konferansen kan du sende en mail til: vestfold@nsf.no