Fødetilbud og barselomsorg på dagsorden i Stortingets spørretime

Av NSF, 21.02.2017

Bare en av ti kvinner får hjembesøk av jordmor innen tre dager etter hjemkomst. Barselomsorgen er et av spørsmålene som debatteres i Stortingets spørretime onsdag 22. februar. Jordmødrene i NSF har gjennom flere år dokumentert konsekvensene av nedbyggingen av fødetilbudet og mangelfull barselomsorg til familier og deres nyfødte barn.

Gjennom Jordmorforbundets nasjonale undersøkelser, møter med politikere og høringssvar har vi vist at Helsedirektoratets kvalitetskrav om en til en omsorg av jordmor til kvinner i aktiv fødsel og barselanbefalinger med hjemmebesøk av jordmor ikke følges.

Det er stortingsrepresentant Martin Henriksen (AP) som stiller helseminister Bent Høie følgende spørsmål:
«En trygg opplevelse av barseltiden har stor betydning for helse, relasjonen mor-barn og hele familiesituasjonen. Mestringsevnen påvirkes av helse, arbeidssituasjon, nettverk, økonomi, utdanning og levemåte. Vi får tilbakemelding på at det går tregt med å få på plass en god barselomsorg basert på de faglige retningslinjene til Helsedirektoratet. Hvorfor gjør ikke regjeringen mer for å følge opp dette arbeidet?»

«I regjeringserklæringen heter det at jordmortilbudet i kommunehelsetjenesten skal bygges ut. Likevel har helseministeres egne partifeller i helsekomiteen sagt at jordmordekningen i kommunene er for lav. Hvis regjeringen mener alvor med at gravide skal få en trygg og god oppfølging underveis i svangerskapet og etter fødsel, er det merkverdig at ikke dette er synliggjort i regjeringens prioriteringer. Statsråden la i høst frem sitt siste budsjett for denne stortingsperioden. Vi fikk fasiten på hvordan oppfølging av denne retningslinjen prioriteres. Mener statsråden at når kun en av ti barselkvinner får hjemmebesøk i løpet av 1-3 dager, slik de nye retningslinjene tilråder, bygger opp under en god start for mor, barn og familie?»

«I sommer kunne vi lese en rekke saker i blant annet Aftenposten, om den lave grunnbemanningen på fødeavdelingene i spesielt Oslo-området. Jordmødre klarte ikke følge opp kvalitetskrav de er pålagt, og rapporterte at de måtte løpe mellom fødsler. Mars til september er høysesong for fødsler, men likevel er ikke bemanningen dimensjonert slik at kvinner får det tilbudet de har krav på, og bør kunne forvente av vår felles helsetjeneste. Vi nærmer oss neste topp og høysesong for fødsler. Mange kvinner har termin i sommermånedene i 2017. Kan helseministeren, som øverst ansvarlig for landets sykehus, garantere for at fødeavdelingene har fått tilstrekkelige rammer, slik at vi slipper scenarioer tilsvarende det vi så i fjor sommer?»