Nytt styre for Pensjonistforum i Vestfold

Av Inger Stulen, 21.02.2017

Pensjonistforum i Vestfold valgte nytt styre på sitt møte 9. februar 2017

Lise Adal er valgt som ny leder etter Grete Karlsson som valgte å trekke seg etter flere år som leder.

Ketil Treidene er valgt som nytt styremedlem etter Guri Vold Berntsen som også har valgt å trekke seg etter mange års innsats.

Svanhild Toverud Olsen og Berit Elvenes fortsetter i styret.

Grete og Guri ble takket av med gave og blomster for flott innsats i de årene de har sittet i styret.

Vi ønsker nytt styre velkommen og lykke til i arbeidet.