Tøffe sykepleiere ved legevakta i Øvre Eiker kjemper for å opprettholde og videreutvikle et godt legevakttilbud for innbyggerne i Øvre Eiker

Av Elise Steen, 21.02.2017

Hovedtillitsvalgt for Norsk sykepleierforbund i Øvre Eiker, Kamilla Bekkeseth, er bekymret for situasjonen til sykepleierne ved legevakta. Prosessen med hva som skal skje med legevakta i Øvre Eiker har vart over flere år, og de ansatte opplever arbeidssituasjonen sin som svært usikker.

Legevakta er en liten enhet med få ansatte, noe som gjør de sårbare. Sykepleierne opplever likevel arbeidssituasjonen sin som meningsfull og at innbyggerne i Øvre Eiker setter pris på legevakta si.

Nye forskrifter gjør legevakta dyrere å drifte, og kommuneledelsen ser på flere ulike alternativer fremover. Flere av alternativene innebærer å legge ned legevakta i Øvre Eiker, og at innbyggerne i Øvre Eiker må benytte legevakta i Drammen eller Kongsberg. Fortsatt drift i Øvre Eiker, er fortsatt en av mulighetene, men det vil bli dyrere å drifte i fremtiden på grunn av økte krav. Norsk Sykepleierforbund ber politikerne i Øvre Eiker å holde alle alternativer åpne, og gi administrasjonen mulighet til å forhandle og utrede alle alternativene som foreligger. Når det er gjort, forventer vi at politikerne i Øvre Eiker setter innbyggernes mulighet for en tilgjengelig legevakt i nærmiljøet høyt, og at det ikke kun er økonomien som styrer valgene.

Uansett hvilke alternativ prosessen ender med så er det viktig at de ansatte blir godt ivaretatt både underveis, og når avgjørelsen er tatt.