Søk om midler til jordmorstillinger!

Av NSF, 21.02.2017

Når helsesøstrene og jordmødrene forener krefter i NSF gir det strålende resultater. NSF har sikret gjennomslag for flere 100 millioner øremerket til jordmor og helsesøsterstillinger i kommunen  gjennom våre innspill til Statsbudsjettet. Dette ga 36 nye jordmødre i kommunehelsetjenesten i  2016. I år lyses det ut hele 251 millioner til å styrke kommunehelsetjenesten og skolehelsetjenesten.

Helsedirektoratet lyser ut 251 øremerkete millioner til styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten, inkludert svangerskaps- og barselomsorg og helsestasjon for ungdom. Søknadsfristen er 19. Mars. Tips din kommune nå!

https://helsedirektoratet.no/tilskudd/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten#mål-for-ordningen

Mål for ordningen er at gravide, barselkvinner, barn og unge og deres familier møter et tilgjengelig og faglig forsvarlig tilbud innenfor helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Tilbudet har tilstrekkelig tverrfaglig bemanning, kompetanse og kapasitet som sikrer at helsestasjons- og skolehelsetjenesten gir kommunens innbyggere et helsetilbud av god kvalitet.