Kontaktinformasjon

Av Lene Margrethe Rektorli, 26.02.2017

Kjære medlem i NSFs faggruppe for nevrosykepleiere!

Vi vil veldig gjerne oppfordre deg til å kontrollere og evt. oppdatere kontaktinformasjon du har registret hos NSF. Faggruppen ønsker å kunne nå deg via flere kanaler; posten (medlemsblad), e-post, SMS, vår hjemmeside og på Facebook (medlemmets eget initiativ).

Vi håper du vil bruke et par minutter på å oppdatere kontaktinformasjon du er registrert med på nsf.no. Dette gjør du ved å logge inn på «min side» på nsf.no eller ta kontakt med medlems-service for å få hjelp. (Norsk Sykepleierforbund, Telefon 02409 eller 99402409).

Vi gjør oppmerksom på at medlemmer som har registrert en e-postadresse, automatisk vil få tilsent faktura til e-postkassen.

Samtidig, vil vi minne om at økonomiavdelingen har sendt ut purringer til alle medlemmer som ikke har betalt årets medlemskontingent. Medlemmer som står med rest på kontingent fra 2016 og evt. tidligere år og har mottatt minst 3 purringer nå er meldt ut av faggruppen.

Med vennlig hilsen

Styret i NSFs faggruppe for nevrosykepleiere