Strategisk plan 2016 - 2020

Av NSF, 27.02.2017

Forbundsstyret i Norsk Sykepleierforbund (NSF) har vedtatt seks områder (kamper) som NSF skal jobbe med i landsmøteperioden.

Planen ligger her:

Strategisk plan 2016-2020

Denne planen viser hvilke saker NSF skal prioritere de neste årene, og er førende for hva vi i alle deler av Sykepleierforbundet skal bruke tiden vår på.